Technické informace


Na čem MasterDISK běží

Data MasterDISKu jsou uložena na homogenním clusteru. Celková kapacita jednoho úložiště jsou desítky TB v RAID5. Díky duplikaci celého řešení může být MasterDISK k dispozici neustále - i v případě technické závady. Vaše data (včetně archivované historie) jsou tak dvojnásobně zajištěna proti ztrátě.

MasterDISK.cz je Vám k dispozici po lince o rychlosti 1 Gbps poskytované společností Master Internet s.r.o. - www.master.cz, která disponuje datacentry pro serverhosting v Praze a v Brně. Díky umístění v těchto serverovnách je veškerý hardware chráněn před změnami teploty, výpadky napájení a proti fyzickému poškození či zcizení.

Profesionální zázemí datových center

Technologie MasterDISK jsou v datových centrech společnosti Master Internet. Datacentra jsou vybavena speciálním kompresorovým chlazením. Jednotky jsou napojeny na několik nezávislých chladicích okruhů. Celá serverovna je zabezpečena certifikovaným protipožárním systémem plynového hašení FM-200, který je neškodný člověku a šetrný k životnímu prostředí. Veškeré prostory datacenter jsou monitorovány kamerovým systémem včetně videozáznamu. Mezi další bezpečnostní prvky patří nonstop fyzická ostraha budovy, kódové dveře a nepřetržitý monitoring veškerého hardwaru a služeb.Zálohy elektrické energie

Transformátory v datacentrech Master DC jsou zálohovány několika zdroji elektrické energie pro případ výpadku elektrické sítě. Plná záloha je zajištěna přes paralelní nebo sériové zapojení několika UPS jednotek se samostatnými bateriovými moduly. Další záloha energie je realizována dieselovými motorgenerátory. Zaručená doba zálohy bez tankování je vždy minimálně 24 hodin. V případě zapojení více diesel agregátů je použit automatický zátěžový přenosový switch pro synchronizaci jejich provozu.

Datová síť Master Internet

Master Internet provozuje vlastní autonomní systém, který umožňuje zálohovat a rozkládat připojení k Internetu. Technické zázemí pro vysokokapacitní IP konektivitu zajišťují robustní CISCO technologie, na kterých je vybudována páteř sítě. Tranzitní konektivita je zprostředkována sítěmi Tiscali a Cogent. Konektivita v datacentrech Master Internet je zajištěna vždy dvěma nezávislými přívody optických vláken. Ke všem službám jsou poskytovány neagregované vyhrazené linky na portech 100 Mbps, 1 Gbps až 10 Gbps. Společnost Master Internet je přímým členem prestižních organizací jako je RIPE nebo NIX a provozovatelem brněnského peeringo vého uzlu CBIX.

Více na www.master.cz.FTP přístup

Vaše data jsou nyní přístupna přes FTP. Ke každému projektu je možno se připojit pomocí FTP klienta. Výhody:

  • Snadné nahrávání a stahování dat pomocí vašeho oblíbeného FTP klienta.
  • Možnost využití MasterDISKu pro zálohování přes FTP.
  • Možnost využití MasterDISKu jako datového úložiště pro webkamery a jiná sběrná zařízení podporující FTP přístup.
  • Možnost snadného přístupu z libovolného operačního systému.
  • Zachování vlastností MasterDISKu i pro FTP přístup - historie verzí, nastavení přístupových práv.

Jak je možné se připojit?

  • Adresa FTP serveru je shodná s adresou Vašeho projektu přes webové rozhraní (např. demo.capsa.cz). Server podporuje šifrovaný přístup (ftps, šifrování pomocí TLS/SSL), který doporučujeme použít. Port je standardní (21). Jako přihlašovací jméno použijte jméno_projektu/váš_login (např. demo/karel).
  • Heslo pro FTP je shodné s heslem pro přihlášení přes webové rozhraní.

Další doporučení

  • Nepoužívejte lomítka, diakritiku a další "ošklivé" znaky v loginu a hesle.
  • Pokud používáte diakritiku v názvech složek a souborů, zvolte FTP klienta s podporou kódování UTF-8 (např. Total Commander, Filezilla, Průzkumník ve Windows 7). FTP přístup není plnohodnotnou náhradou webového rozhraní - pro editaci souborů je tak stále nejvhodnější použít funkci "online editace", která zaručuje uzamčení souboru proti přepsání jiným uživatelem.
  • Nižší rychlosti při přenosu malých souborů jsou dány technologií FTP a není v našich možnostech to změnit.