kontakty datacentrum podpora

Podpora


Provozovatel služby

MasterDISK včetně veškerého technologického zázemí provozuje serverhostingová společnost Master Internet, s.r.o. - dlouhodobě stabilní poskytovatel profesionálních hostingových služeb (od roku 1996).


Master Internet, s.r.o.
Jiráskova 21, Brno 602 00

IČ: 26277557

DIČ: CZ26277557Platby posílané pro Master Internet jsou v rámci Eurozóny bez dalších poplatků, to stejné platí pro účtování platebních karet.

Kontakt na podporu


Nonstop 24/7/365 support
Telefon: +420 777 919 484
ICQ: 399145017
E-mail: support@master.cz


Návod na instalaci

Velkou předností je možnost nainstalovat MasterDISK jako virtuální disk ve vašem počítači. Podrobný návod na instalaci najdete zde:
Často kladené otázky


Pro koho je MasterDISK určen?

MasterDISK usnadní práci firmám a podnikatelům, státním a neziskovým organizacím, studentům, vědeckovýzkumným týmům, zájmovým spolkům, profesním sdružením, ale také rodině, přátelům, zkrátka komukoliv.

Jaký software je potřeba k provozu systému MasterDISK?

Pro základní provoz MasterDISKu stačí běžný webový prohlížeč. MasterDISK je plně podporován webovými prohlížeči Mozilla Firefox (od verze 2) a Internet Explorer (od verze 6) a dalšími běžně používanými. V prohlížeči je potřeba povolit tzv. cookies a pokud chcete používat funkci on-line editace souborů vložených, je potřeba mít nainstalovanou Javu.

Mám problémy s přihlášením. Můžete mi poradit?

 • zkontrolujte, jestli nemáte omylem zapnutý Caps Lock nebo cizojazyčnou klávesnici při psaní loginu a hesla
 • pokud jste své přihlašovací údaje zapomněl(a), kontaktujte administrátora projektu nebo na přihlašovací stránce projektu (http://vasprojekt.masterdisk.cz) klikněte na odkaz "Zapomenuté heslo"
 • pokud se Vám po odeslání loginu a hesla zobrazí znovu přihlašovací stránka, pravděpodobně Váš prohlížeč nemá povolené tzv. cookies. Jak povolit cookies se dočtete v následující otázce.

Nemůžu se dostat přes přihlašovací stránku. Jak povolím v prohlížeči cookies?

Pokud se Vám po odeslání loginu a hesla zobrazí znovu přihlašovací stránka, pravděpodobně Váš prohlížeč nemá povolené tzv. cookies.


Cookies v prohlížeči Mozilla Firefox povolíte následovně:
 • Klikněte na Nástroje v horním panelu webového prohlížeče Mozilla Firefox
 • Vyberte poslední položku v menu Možnosti
 • V novém okně klikněte na obrázek Soukromí
 • V sekci soukromí zatrhněte políčko Povolit serverům nastavovat cookies
 • Potvrďte tlačítkem OK
 • Zkuste se přihlásit do MasterDISKu znovu
Cookies v prohlížeči Internet Explorer povolíte následovně 6.0+:
 • Klikněte na Nástroje v horním panelu webového prohlížeče Internet Explorer
 • Vyberte poslední položku v menu Možnosti Internetu
 • Vyberte záložku Osobní údaje
 • Klikněte na Výchozí nebo ručně nastavte úroveň na Střední
 • Potvrďte tlačítkem OK
 • Zkuste se přihlásit do MasterDISKu znovu


Kdo všechno má do projektu přístup? Může někdo najít mé soubory v MasterDISKu hledáním na Internetu?

Do projektu má přístup administrátor, který projekt registroval, a dále osoby, které do projektu přidal jako kontakty s právem Administrátor nebo Uživatel. Osoby, které byly do projektu (adresáře) přidány jako kontakty „bez přístupu“, nemají do projektu přístup a slouží jen jako položka ve vašem adresáři.

K datům, týkajícím se Vašeho projektu, se dostanou jen osoby začleněné do tohoto projektu po vložení správného uživatelského jména a hesla. Vaše data nejsou v žádném případě publikována na Internetu.

Jaká mají práva jednotlivé osoby přihlášené k projektu? Jaký je rozdíl mezi administrátorem, uživatelem a osobou bez přístupu?

Existují tři základní typy osob začleněných do projektu (adresáře): administrátoři, uživatelé a osoby bez přístupu. Administrátor (zpravidla osoba, která projekt zaregistrovala) má možnost nastavit každé osobě 1 z těchto 3 typů oprávnění při vkládání osoby do projektu nebo kdykoli později.

Většinu práv pro běžné uživatele mohou administrátoři měnit v Administraci projektu.


Mohou osoby, které jsou v MasterDISKu uvedeny jako kontakty bez přístupu, prohlížet soubory v projektu?

Ne, nemohou. Kontakty s právem „bez přístupu“ se nemohou do projektu přihlásit, mají pouze informační funkci jako položky adresáře.

Kdo může vidět obsah projektu MasterDISKu?

Váš projekt a veškerá data, která se k němu vztahují, mohou vidět pouze osoby začleněné do projektu (všechny jsou uvedeny v projektu pod odkazem Kontakty), které mají roli administrátora nebo uživatele. Každá osoba se přitom musí při každém vstupu do MasterDISKu přihlásit uživatelským jménem (loginem) a heslem.


Jak MasterDISK zajišťuje soukromí a bezpečnost obsahu mého účtu?

Konkrétní projekt založený v MasterDISKu je přístupný pouze po vyplnění správného uživatelského jména a hesla. U placených variant jsou přenášená data (včetně přihlašovacích údajů) šifrována pomocí důvěryhodného certifikátu SSL Wildcard, který zaručuje bezpečný přenos všech dat. Pro využití bezpečnějšího přenosu v placených variantách využijte přihlášení přes http://vasprojekt.masterdisk.cz.

Je login (uživatelské jméno) a heslo stejné pro všechny osoby pracující na jednom projektu?

Vstupní uživatelská jména a hesla pro první přihlášení volí sám administrátor pro každou osobu, kterou do projektu přizve. Každý uživatel si po prvním přihlášení může svůj login a heslo změnit. Doporučujeme používat různá uživatelská jména (loginy) pro různé uživatele, aby bylo v projektu poznat, kdo na čem pracoval.

Jak mohu změnit informace o svém projektu, tarif a jeho nastavení?

Tarif MasterDISKu, fakturační nebo jiné údaje, může měnit pouze administrátor projektu, a to po přihlášení do projektu v modulu Administrace, který je viditelný jen pro administrátory.

Mohu využít MasterDISKu k posílání velkých souborů? Mohu MasterDISKem poslat email s přílohu?

MasterDISK slouží především jako prostor a úložiště pro trvalé sdílení dat mezi více uživateli. Je tedy vhodné, aby měli všichni zúčastnění přístup (vlastní login a heslo) do projektu.

Pokud však chcete někomu jednorázově odeslat velký soubor, můžete jej poslat prostřednictvím MasterDISKu emailem buď jako odkaz na soubor ke stažení nebo jako klasickou přílohu (do 10MB).


1) Odkaz na soubor - po vložení souborů do projektu klikněte vlevo na E-maily. Odkaz na soubor můžete vložit do textu zprávy pomocí tlačítka "Vložit odkaz na soubor" (v novém okně vyberte soubor, který chcete vložit). Text odkazu na soubor je vložen přímo do textu zprávy.

Pokud pošlete odkaz na soubor uživatelům s přístupem do projektu, prokliknou se (po přihlášení) z emailu přímo na stránku tohoto souboru a zobrazí se jim tak vždy aktuální verze souboru i se všemi komentáři a historii verzí. Pokud pošlete odkaz na soubor osobě bez přístupu do projektu, proklikne se z emailu na speciální webovou stránku (mimo projekt), ze které si může soubor(y) stáhnout.

2) Poslat soubor jako skutečnou přílohu - postupujte stejně jako při vložení odkazu na soubor a poté zaklikněte pod textem emailu možnost "Poslat připojené soubory jako skutečnou přílohu". Takto můžete poslat email o maximální velikosti 10 MB. Tato varianta je vhodná zejména pro posílání souborů osobám bez přístupu do projektu.